Takarmányőr

1. Kis-, közép- és nagyvállalatok részére egyaránt ajánlott
2. Hogyan segíti a vezetői munkát a TakarmányŐR?
3. 97 munkafolyamatot támogat a TakarmányŐR és mindegyik időt, pénzt, energiát takarít meg.
4. További fontos újdonságok
5. A földtől az állattartó telepig biztosítja a nyomonkövethetőséget.

1. Kis-, közép- és nagyvállalatok részére egyaránt ajánlott
A FEED SAFETY szakember gárdája a takarmánykeverés, és a termékbiztonsági rendszerek kiépítésében eltöltött több mint 10 évben összegyűjtött tapasztalatait felhasználva, a partneri igényeket maximálisan figyelembe véve fejleszti a szoftvert. A fejlesztés folyamán a jogszabályi változásokat is lekövetve segíti a munkát. (lásd EKAER).
A szoftver árát a hazai piaci viszonyokhoz igazítva határoztuk, és alakítjuk a jövőben is. A program modulos felépítése által, az igényeknek megfelelő modul használatával alakítjuk a vevői igényeknek megfelelő árakat. Az eladási ár jóval alacsonyabb mértékű, mint a nagy integrált szoftverek (pl:SAP, NAVISON). A program speciálisan a mezőgazdasági szegmensre fókuszál, annak az igényeit teljeskörűleg kielégítve. A felhasználóbarát kialakításának köszönhetően a partnereink dolgozói pár órás oktatás után, már tudják a szoftver használni.

2. Hogyan segíti a vezetői munkát a TakarmányŐR?
Egy takarmánykeverő üzem, mint minden üzem munkafolyamatokból áll. A munkafolyamatok lehetnek termelői, logisztikai vagy adminisztratív jellegűek. Jelenleg már az adminisztratív munka került túlsúlyba és ez a jövőben tovább fokozódik. Egyre több termékbiztonsági rendszernek kell megfelelni, egyre több riportot, kimutatást kell készíteni a tulajdonosoknak és egyre több adatot kell szolgáltatni különböző hivataloknak. Ezek az igények egyre több munkát rónak a Vezetőség felé amit már a hagyományos eszközökkel (papír alapú, excel táblák) egyre nehezebb elvégezni.
A TakarmányŐR a Vezetői munkát segíti. A fejlesztés során részletesen lebontottuk egy takarmánykeverő üzem adminisztratív működését és az adott feladatokat megtámogattuk különböző informatikai megoldásokkal. A rendszer összeszedi az összes adatot (pl: mérleg, keverő, könyvelői rendszer, VIR, SAP, stb.), a megfelelő formában eltárolja és kiszolgálja azokat az igényeknek megfelelően. Mint pl.: vevői audit, mérleg jegy, keverési napló, üzem napló, stb. A fejlesztést a takarmánygyártásban és termékbiztonságban dolgozó partnereinek, szakembereink segítik, felügyelik, ezzel biztosítva a rendeletekben és termékbiztonsági rendszereknek való megfelelőséget.

3. 97 munkafolyamatot támogat a TakarmányŐR és mindegyik időt, pénzt, energiát takarít meg.
Ezek különböző jellegű, súlyú megoldások, van amit mindennap használ a partner, valamit csak havonta, de mindegyik időt, pénzt, energiát takarít meg. A rendszert folyamatosan fejlesztjük, a legutóbbi fejlesztés az EKÁER rendszer támogatása volt.

1. Táp gyártásának felviteléből automatikusan létrejövő gyártások: mosatás (megadott adagszámmal), kézi kimérés
2. Gyártáshoz automatikus alapanyag- és csomagolóanyag foglalás az alapanyagok gyártóraktáraiból a raktárra jellemző kivételezési sorrend szerint (legrégebbiekkel vagy legutoljára behozottakkal [FIFO, LIFO] elv alapján)
3. Gyártási feladat/Gyártási terv átadása keverő vezérlőprogramjának
4. Előkeverék/Kézi kimérős lapok nyomtatása adagszámnak megfelelő darabbal
5. Keverési napló nyomtatás (HACCP szerinti adattartalommal)
6. Halomtábla nyomtatás
7. Etikett/Címke nyomtatás az eltárolt mintákhoz
8. Hiány jelzése
9. Sorbarendezhető gyártási utasítás nyomtatás pl.: adott nap gyártásairól HACCP szerinti adattartalommal
10. Gyártási utasítás Excelbe
11. Gyártási Üzemnapló nyomtatás HACCP szerinti adattartalommal
12. Üzemnapló Excelbe
13. Gyártási terv nyomtatás: összeállít egy gyártási terv listát és a rendszer kiírja alá ezek szumma alapanyagigényét alapanyagonként. Valamint mellé teszi az alapanyagok jelenlegi készletét és mutatja hogy gyártás után mennyi lesz a készlet vagy hiány. Így látszik, hogy mit és mennyit kell rendelni

14. Feldolgozási napló nyomtatás (HACCP szerinti adattartalommal)
15. Halomtáblák nyomtatása
16. Feldolgozási Üzemnapló nyomtatás HACCP szerinti adattartalommal

17. Számla készítés
18. Számla létrehozása meglévő másolásával
19. Ügyfél kiválasztása után automatikus fizetési mód és fizetési határidő kitöltés
20. Számlák exportálása Excelbe
21. Lejárt fizetési határidejű számlák
22. Fizetettnek jelölés
23. Részben kiegyenlített számlák áttekintése
24. Adott hónapban 1 millió forintos ÁFÁt fizetők listája NAV-os formában
25. Etikett/címke nyomtatás borítékhoz

26. Készáru raktárak tartalmának gyors áttekintése
27. Új mérlegelés létrehozása meglévő (hasonló be- vagy kiszállításból) másolásával
28. Bejövő és kimenő áruról mérleg jegy nyomtatás (HACCP szerinti adattartalommal)
29. Bejövő és kimenő áruhoz kapujegy
30. Bejövő és kimenő áruhoz minta címke nyomtatás
31. Kimenő árura szállítólevél nyomtatás
32. Kimenő árura Minőségi bizonyítvány nyomtatás
33. Kimenő árura Mintaátadó
34. Hídmérleg súlyának beolvasása
35. Idegen mérlegelések felvitele
36. Egy adott időszak vagy szállító saját és idegen mérlegelések közötti eltéréseinek megjelenítése százalékosan (szállítás közbeni veszteség)
37. Halomtábla nyomtatás
38. Áru eladásról számla készítés
39. Igénybevett szolgáltatásról (ki- és betárolás, szárítás, tisztítás, bértárolás) számla készítés

40. Raktárankénti kivételi típus megadás (FIFO, LIFO, kézi)
41. Raktár tárolt anyagonkénti összetétele kördiagrammon
42. Raktárban lévő anyagok mozgása anyagonként diagrammon
43. Raktár kihasználtság tárolt anyagokra kördiagrammon
44. Raktár kihasználtság változása anyagonként adott időszakra diagrammon

45. Rendelésből gyártás létrehozása
46. Gyártási terv nyomtatás (összes rendelés listába és alá ezek szumma alapanyagigénye alapanyagonként, mellé az alapanyagok jelenlegi készlete és gyártás utáni készlet vagy hiány)
47. Gyártási terv Excelbe
48. Rendelésekről sorba rendezhető gyártási utasítás nyomtatás

49. Ügyfél szerződéseinek áttekintése (termék, ár, mennyiség)
50. Ügyfél szerződéseinek teljesítettsége (szerződésekből mekkora mennyiség lett le- vagy beszállítva)
51. Kereskedő/ügynök partnereinek forgalma

52. Új termék létrehozása meglévő másolásával
53. Termék importálás
54. Recept létrehozás meglévő másolásával
55. Recept Exceles exportja
56. Mosató és mosatóanyag visszadolgozó recept generálás
57. Előkeverék recept generálás
58. Recept importálás Excel- vagy XML fájlból
59. Gyártott termékre árkalkuláció: alapanyagár, önköltség (alapanyagár + porlás + gyártási díj), eladási ár (árrés)
60. Gyártott termék beltartalmának generálása (recept és alapanyagok beltartalma alapján)
61. Gyártott termékre zsákcímke nyomtatás
62. Gyártott termékre összetétel lap nyomtatás
63. Gyártott termékre gyártmánylap nyomtatás
64. Gyártott termékre zsákolási utasítás nyomtatás
65. Állatfajra, korcsoportra jellemző beltartalom betöltése és erre receptoptimalizálással legolcsóbb recept kalkulálása

66. Raktáron belüli vétel/eladás
67. Termék átminősítés
68. Leltári veszteség/többlet felvitele
69. Tétel összes mozgásának áttekintése, beérkezéstől/létrehozástól a felhasználásokig/kiszállításokig – Nyomonkövetés
70. Tétel nyomonkövetésénél kapcsolódó adatlap (felhasználás, gyártás, be/ki szállítás, stb.)
71. Laborban bevizsgált tényadatok áttekintése
72. Tétel részbeni vagy teljes áthelyezése más raktárba
73. Átmozgatás, átforgatás felvitele nyomonkövethető, ugazolható módon
74. Minőség megőrzési idő megváltoztatása
75. Halomtábla nyomtatás

76. Kimutatás ügyfelenként a még ki nem fizetett vásárlások értékéről
77. Egységár módosítás
78. ÁFA kulcs változtatás
79. Pénznem váltás aktuális árfolyamon
80. Kapott számla számla sorszámának mentése a vásárolt áruhoz
81. Fizetettnek jelölés vásárlt árunként
82. Rendezett (számlázott és kifizetett) tételek visszavonása (pl.: hibás rögzítés)

83. Aktuális vagy tetszőleges időpontra készlet információk, tételenként, raktáranként vagy összesítve, akár Excelben
84. Megadott időintervallumra (pl.: egy hónap) a raktár összes mozgása/készlet változása, akár Excelben
85. Megadott időintervallumra (pl.: egy hónap) az összes bejövő és kimenő áru listázása a mérlegelés (és akár számlázás) összes adatával.
86. Forgalom: Megadott időintervallumra (pl.: egy hónap) az összes termék összes mozgása összesítve megjelenik, átláthatóvá válik, hogy alapanyagonként mennyi jött be, mennyi lett felhasználva, mennyi ment ki, mennyi volt a készletváltozás
87. Gyártási önköltség: Megadott időintervallumra (pl.: egy hónap) visszaadja a gyártott tételeket alapanyagárral (többféle árral, pl.: listaár, sólyozott átlagár), porlási veszteséggel, gyártási díjjal, gyártási önköltséggel és eladási árral. Megadja melyik terméken mekorra haszon volt.
88. Pénzforgalom: Megadott időintervallumra visszaadja, hogy milyen értékben vásárolt, milyen értékben adott el és az egyéb költségek (pl.: bér, gáz, villany, stb.) visszaosztásával hogyan változott a pénzforgalom
89. History: Egy adott elemre (tétel, mérlegelés, gyártás, alaptörzs, stb.) megadja: ki, mikor, miről mire módosított.

90. Kimutatás ügyfelenként a még ki nem számlázott eladások, szolgáltatások értékéről
91. Számla készítés a ki nem számlázott tételekről
92. Egységár módosítás
93. ÁFA kulcs változtatás
94. Pénznem váltás aktuális árfolyamon
95. Külső számlázó program esetén számla sorszám mentés az eladott áruhoz (amit nem TakarmányŐrből számláznak oda beírható a külső számlázó számla sorszám)
96. Külső számlázó program esetén fizetetnek jelölés
97. Rendezett (számlázott és kifizetett) tételek visszavonása (pl.: hibás számlázás)

4. További fontos újdonságok
A szoftver a nyomonkövethetőség mellett, olyan szolgáltatásokkal is bír, amihez hasonló megoldások ritkák a takarmánypiaci szegmensben. A cég meglévő ügyviteli rendszereivel is összeköthető (könyvelő szoftver, hídmérleg stb.)
A beérkező alapanyagok gyors tételes vizsgálatával, a tételekhez (LOT számokhoz), a vizsgálati eredmények azonnal hozzárendeli a szoftver.
A szoftver a fejlesztő cég tapasztalatain alapulva, laboratóriumi eszközökkel összeköthető, így NIR készülékekkel, nyersfehérje vizsgálókkal, HPLC-vel, stb.
A laboratóriumi mérések, így szintén a szoftverben lesznek dokumentálva. A program lehetőség van az alapanyagokhoz érkező minőségi bizonyítványok beszkennelésére, ezáltali megőrzésére.
Természetesen a program a vonalkód kezelésére is alkalmas. (az alapanyagok, a késztermékek, és a minták esetében is)

Legújabb fejlesztésünk segítségével a keverőüzemi irányító szoftvert is vezérli a TakarmányŐr az alapanyagok és a késztermékek vizsgálatával. A fejlesztés során a Kaluterm Kft. keverőüzemében a TakarmányŐr, a Foss TECATOR NIR készülék és a keverőüzemi vezérlő szoftver összekapcsolásával, a NIR készüléken történő késztermék vizsgálat eredményei alapján, a TakarmányŐr az előzetesen programozott határok között változtatja a receptet, hogy a tulajdonos által előre meghatározott beltartalmi értékekkel készüljön el a takarmány. A fejlesztés segítségével, a sertés telepeken, mindig az előírt beltartalmú (nyersfehérje, nyerszsír, stb) takarmányt kapják az állatok.

A jogszabályi változások miatt partnereink kérték, hogy az EKAER rendszerbe történő jelentést is a TakarmányŐr program segítségével tudják megtenni. A szoftver fejlesztésével partnereink a jelentést a mérlegelési modul segítségével egyszerűen tudják elvégezni.

5. A földtől az állattartó telepig biztosítja a nyomonkövethetőséget.
Komplex ügyviteli megoldás, mely a specifikusan a takarmánykeveréssel kapcsolatos összes feladatot támogatja, csökkenti az adminisztrációra fordított időt és megbízhatóvá, pontossá teszi a nyilvántartást és az ügyvitelt.
Megfelel a termékbiztonsági rendszerek által támasztott elvárásoknak (HACCP, IFS, ISO 22000, QS, FAMI QS, stb.)

TakarmányŐr felépítése logikus, használata egyszerű, így gyorsan betanítható a használta.