Izgradnja sustava ISCC

Direktiva broj. 2009/28 / EZ Europskoga parlamenta i Vijeća o promicanju obnovljivih izvora energije. To znači da je potrošnja biogoriva i bioliquids može se odobriti financijsku pomoć samo u slučaj ako se postavljeni kriteriji iz Direktive budu ispunjeni.

ISCC (International Sustainability and CarbonCertification) je sustav koji je osnovan od strane Njemačkog saveznog ministarstvo hrane, poljoprivrede i zaštite potrošača je postavljen u svrhu skladu s tim kriterijima, kontrolom poljoprivrednih proizvoda se koristi.

Nakon FeedSafety izdanju standarda bio je jedan od prvih konzultantske tvrtke koji je pomogao u mađarskim, slovačkim i rumunjskih tvrtkama u procesu izgradnje sustava.

Postoji više od 100 tvrtki izgrađeni i pomogao pokrenuti uspješan certificiranje prvi i recertificiranja revizije, kao dobro.

Poštovanim partnerima možemo pomoći i u standardima ISCC DE  tako i standardu  ISCC EU