A FEED SAFETY BT KOMPLEX TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE, KORSZERŰ TELEPHELYI LAKATOS
MŰHELY KIALAKÍTÁSA

A Feed Safety Bt. 2016-ban pályázati úton nyert 48,86 millió forint vissza nem térítendő támogatást
korszerű, a mai kornak megfelelő lakatos gépek beszerzésére. A projekt a Széchenyi 2020 program
keretében valósult meg. Az egész projekt bekerülési értéke 97,72 millió forint, melyből 48,86 millió
forint az Európai Regionális Alap (ERFA) támogatásból került beszerzésre. A fejlesztés két fő
irányvonala a lakatos gépek beszerzése és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra kialakítása.
A GINOP-1.2.2-15-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak
támogatása keretből a Feed Safety Bt. 48,86 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült,
melyet 2016-ben a cég teljes egészében fel is használt. Az önerőnek és a támogatásnak köszönhetően, a
fejlesztés eredményeként 6 db nagy értékű géppel tudta bővíteni gépparkját, melyek lehetővé teszik a mai
kor követelményeinek megfelelő munkavégzést. Beszerzésre került továbbá egy korszerű homlokvillás
targonca és egy nagyteljesítményű nyomtató. A támogatásból telephely építészeti fejlesztésére is sor került.
Vállalkozásunk egyik meghatározó tevékenysége keverőüzemek építése és felújítása. Fő célkitűzésünk
ezen tevékenységünk minél magasabb színvonalon történő végzése, amelyhez elengedhetetlen feltétel a
megfelelő géppark megléte. Ezen célunk megvalósításában nyújtott nagy segítséget az elnyert ERFA
támogatás.

Ez a nagyszabású fejlesztés a Feed Safety Bt Kincsesbányai telephelyén valósult meg, mely 2016
augusztusában be is fejeződött. A gépeket az Inlotrof Kft.-től a targoncát a Schweighart Hidro Targ Kft.-től
szereztük be. Az építészeti kivitelezést pedig a Tomfer 66 Kft. végezte. A beruházásnak köszönhetően a
vállalat 11 darab munkahelyet tud megőrizni, és további 3 darab új munkahelyet teremt.

További információ kérhető:
Pék András ügyvezető
info@feedsafety.hu

Eredeti sajtóközlemény PDF formátumban.